UA

Потрапити на Конструкцію можна за обовʼязковим донейтом та реєстрацією. Три дні — від 600 грн, вхід на один день — від 250 грн. Задонейтити можна буде при вході на локацію.

локація: Центр сучасної культури у Дніпрі


П’ятниця, 10 листопада, 202318:00        відкриття Конструкції VIII
Блакитна зала


18:30        відкриття виставки «Навіть якщо»
Виставковий простір


19:30        виступ Mutafory Lili
20:15        виступ Ujif Notfound
21:00        виступ Chillera
Блакитна залаСубота, 11 листопада, 202312:00        лекція Влада Яковлєва про музичний андеграунд 90-х
Лекторій


12:00 – 20:00        виставка «Навіть якщо»
Виставковий простір


13:00        розмова з митцями та мисткинями в рамках виставки «Навіть якщо». Модерує Клеменс Пул
Блакитна зала


15:00        дискусія про музичний український андеграунд 90-х. Ігор Цимбровський та Олександр Цапенко. Модерує Влад Яковлєв
Блакитна зала


16:00        показ короткометражних фільмів Civil Pitch 2.0 від Docudays UA (2023, 79 хв). «89 днів» (Павло Дорогой), «Під крилом ночі» (Леся Дяк), «Гості з Харкова» (Галина Лаврінець), «Наша робо сім’я» (Анастасія Тиха). Розмова з режисер_ками Павлом Дорогим та Галиною Лаврінець
Лекторій


16:00        виступ Igor Yalivec
17:00        виступ Mlin Patz
18:00        виступ swampdogs 
19:00        виступ Motoblok
Бібліотека


17:00        дискусія «Мутації культури: інституційні формування під вогнем». Ірина Мірошникова та Катерина Ульянова (Павільйон України на Бієнале архітектури 2023), Діана Берг (Платформа ТЮ), Жанна Кадирова (художниця, Фантазери), Дана Брежнева (музей відкрито на ремонт, ДЕ НЕ ДЕ), Ада Вордсворт (KHARPP). Модерує Катерина Русецька
Блакитна зала


18:00        показ фільму «День українського добровольця» (Володимир Тихий, 2022, 78 хв)
Лекторій


20:00        виступ Ігоря Цимбровського
Блакитна залаНеділя, 12 листопада, 202312:00        кураторська екскурсія виставкою «Навіть якщо» з Клеменсом Пулом
Виставковий простір


12:00 – 20:00        виставка «Навіть якщо»
Виставковий простір


13:00        дискусія «Український хардкор: вивчаючи досвід низових ініціатив». Лівий Берег (Влад Шарапа, Ігор Окунєв та Ксенія Кальмус), Алекс Томас і Ада Вордсворт (KHARPP), Руслан Безкібальний (БУР Запоріжжя), Дмитро Кирпа (Repair Together). Модерує Катерина Русецька
Блакитна зала


13:00        дискусія про українські нішеві лейбли: Liky Pid Nohamy (Віктор Константінов), Pincet (Ярослав Качмарський), Pep Gaffe (Даниїл Головко), Dnipropop (Євген Гончаров). Модераторка — Олена Погонченкова
Лекторій


15:00        дискусія «Власність, борг і солідарність: відбудовуючи спільне». Анна Пашинська та Тетяна Пашинська (Co-Haty), Юлія Юрченко (Greenwich University), Оленка Ґу (Спільне), Оксана Дутчак (Спільне), Олександр Анісімов, (Aalto University/New Housing Policy). Модерує Міхал Муравськи. Присвячується Олександру Кравчуку
Блакитна зала


15:00        виступ iiteration
16:00        виступ maxandruh b2b Yuriy Bulychov
17:00        виступ Acid Jordan
18:00        виступ Polje
19:00        виступ Ksztalt
20:00        виступ Ivan Skoryna
Бібліотека


17:00        показ фільму «Зарваниця» (Ярема Малащук та Роман Хімей, 2020, 77 хв). Розмова з режисером Романом Хімеєм
Лекторій


Конструкція VIII організована ГО Kultura Medialna. Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut. goethe.de. За підтримки National Institute of Architecture and Urban Planning, The New Democracy Fund, Данського інституту культури та європейської платформи для інноваційної музики та аудіовізуального мистецтва SHAPE+, що співфінансується програмою Креативна Європа.

ENG

To visit Construction, you will need to make a donation when entering the location — UAH 600 for three days and from UAH 250 for one day.


location: Dnipro Center for Contemporary Culture


Friday, November 10, 202318:00        opening of Construction VIII
Blue hall


18:30        opening of the exhibition Nevertheless
Exhibition space


19:30        concert by Mutafory Lili
20:15        concert by Ujif Notfound
21:00        concert by Chillera
Blue hallSaturday, November 11, 202312:00        lecture by Vlad Yakovlev about the underground music of the 90s 
Auditorium


12:00 – 20:00        Nevertheless exhibition
Exhibition space


13:00        public talk with the artists participating in the Nevertheless exhibition. Moderated by Clemens Poole
Blue hall


15:00        discussion about the Ukrainian underground music of the 90s. Ihor Tsymbrovsky and Oleksandr Tsapenko. Moderated by Vlad Yakovlev
Blue hall


16:00        short film screening Civil Pitch 2.0 by Docudays UA (2023, 79 min). 89 Days (Pavlo Dorohoi), Under the Wing of a Night (Lesia Dyak), Guests from Kharkiv (Halyna Lavrinets), Our Robo Family (Anastasia Tykha). Public talk with directors Pavlo Dorohoi and Halyna Lavrinets
Auditorium


16:00        concert by Igor Yalivec
17:00         concert by Mlin Patz
18:00        concert by swampdogs
19:00        concert by Motoblok
Library


17:00        discussion Mutations of Culture: Institutional Formations Under Fire. Iryna Miroshnykova and Kateryna Ulianova (Pavilion of Ukraine, Biennale Architettura 2023), Diana Berg (Plaforma TU), Zhanna Kadyrova (artist, Fantazery), Dana Brezhnieva (Museum Open for Renovation, DE NE DE), Ada Wordsworth (KHARPP). Moderated by Kateryna Rusetska
Blue hall


18:00        movie screening One Day in Ukraine (Volodymyr Tykhyy, 2022, 78 min)
Auditorium


20:00        concert by Ihor Tsymbrovsky
Blue hallSunday, November 12, 202312:00        Nevertheless exhibition curatorial tour with Clemens Poole
Exhibition space


12:00 – 20:00        Nevertheless exhibition
Exhibition space


13:00        discussion Ukrainian Hardcore: Learning from the Grassroots. Livyi Bereh (Vlad Sharapa, Ihor Okuniev, and Kseniia Kalmus), Alex Thomas and Ada Wordsworth (KHARPP), Ruslan Bezkibalnyi (BUR Zaporizhzhia), Dmytro Kyrpa (Repair Together). Moderated by Kateryna Rusetska
Blue hall13:00        discussion about Ukrainian niche labels: Liky Pid Nohamy (Viktor Konstantinov), Pincet (Yaroslav Kachmarskyi), Pep Gaffe (Daniil Golovko), Dnipropop (Evgen Goncharov). Moderated by Olena Pogonchenkova
Auditorium


15:00        discussion Property, Debt and Solidarity: Rebuilding the Commons. Anna Pashynska and Tetiana Pashynska (Co-Haty), Yuliya Yurchenko (Greenwich University), Olenka Gu (Commons Journal), Oksana Dutchak (Commons Journal), Oleksandr Anisimov (Aalto University/New Housing Policy). Moderated by Michał Murawski. Dedicated to Oleksandr Kravchuk
Blue hall


15:00        concert by iiteration
16:00        concert by maxandruh b2b Yuriy Bulychov
17:00        concert by Acid Jordan
18:00        concert by Polje
19:00        concert by Ksztalt
20:00        concert by Ivan Skoryna
Library


17:00        movie screening New Jerusalem (Yarema Malashchuk and Roman Khimei, 2020, 77 min). Public talk with director Roman Khimei
Auditorium


Construction VIII is organized by the NGO Kultura Medialna. Funded by the Stabilisation Fund for Culture and Education 2023 of the German Federal Foreign Office and the Goethe-Institut, National Institute of Architecture and Urban Planning, the New Democracy Fund, the Danish Cultural Institute, and the European platform for innovative music and audiovisual art SHAPE+, co-financed by the Creative Europe program.