Festival management
Andrey Palash
Yuliya Ovcharenko
Catherine Rusetskaya
Graphic and Web Design
Empty House
Programming
Nikita Streletss
Video operator
Fantastic Little Splash
Coordination and Support
Maria Yarchuk
Anastasiya Timchenko
Dmitry Dryayev
Denis Meshcheryakov
Vlad Radionov
Lex Drubych
Sasha Popruga
Olga Samoilenko
Management of social networks
Nadia Koval'
Advertising and PR
Anna Zaikin
Vladlen Skachenko
Karina Katanayeva